Arxiu del Blog

Instruments bàsics del laboratori d’electrònica

Hi ha una sèrie d’instruments bàsics, a part del multímetre, que no haurien de faltar a un laboratori d’electrònica: – La font d’alimentació de laboratori: És un instrument essencial a qualsevol taller o laboratori d’electrònica d’un cert nivell i és

Tagged with: , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Fabricació d’una placa de circuit imprès

Una de les tasques que potser més habilitat i experiència requereixen al laboratori d’electrònica és la realització de plaques de circuit imprès. Al vídeo següent, el professor Dani Macaya Masferrer ens n’explica tot el procés, des de la insolació de

Tagged with: ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Pràctiques de laboratori d’electrònica. Dispositius i circuits electrònics

Pràctiques de laboratori d’electrònica. Dispositius i circuits electrònics (2001) és un quadern de pràctiques de laboratori per a estudiants universitaris que cursin assignatures d’introducció a l’electrònica. Elaborat pels professors Daniel Macaya, Carles Pous, Josep Antoni Ramon i Miquel Rustullet del

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Laboratori d’electrònica. La placa protoboard

Un element del tot imprescindible a qualsevol laboratori d’electrònica és la placa de proves (o “protoboard”, en anglès), que ens permet, de forma fàcil i ràpida, construir i modificar circuits, en els models més habituals i pràctics sense necessitat de

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Instruments electrònics bàsics

El llibre Instruments electrònics bàsics, del professor Ramon Pallàs, és una molt bona aproximació als instruments que podem trobar a la majoria de laboratoris i tallers d’electrònica (fonts d’alimentació, multímetres digitals, generadors de senyal, oscil·loscopis, freqüencímetres i mesuradors d’impedància), alhora

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El generador de funcions

A cap taller o laboratori d’electrònica d’un cert nivell no pot faltar pas l’equip que coneixem com a generador de funcions, o generador de senyal. Té per missió generar un senyal de referència amb les característiques requerides per al circuit

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’oscil·loscopi

Quan estem assajant un circuit electrònic al laboratori o al taller, en molts casos en tindrem prou amb un simple multímetre que ens en permeti mesurar els principals paràmetres com la tensió o el corrent en determinats punts del circuit.

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

La font d’alimentació de laboratori

La font d’alimentació de laboratori és un instrument essencial a qualsevol taller o laboratori d’electrònica d’un cert nivell i és la responsable de subministrar de forma estable, sense oscil·lacions ni sorolls elèctrics superposats, la tensió d’alimentació als diferents circuits electrònics

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El PC i el laboratori d’electrònica

Com ja dèiem a El PC en el laboratori d’electrònica i en el taller, l’ordinador està cobrint cada cop més funcions al laboratori d’electrònica i està substituint progressivament els instruments més habituals. És gràcies a això que els estudiants ara

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El PC al laboratori d’electrònica i al taller

L’oscil·loscopi és un dels instruments de mesura essencials dels laboratoris d’electrònica i dels tallers de reparació d’equips electrònics, ja que permet veure i comprovar l’evolució temporal dels diferents senyals presents als circuits electrònics. Tradicionalment eren uns equips voluminosos com el

Tagged with: , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia