Arxiu del Blog

Tres consells sobre l’enemistat

Ramon Llull (1232/1233-1315/6) ens donava al seu Llibre de mil provervis els tres consells següents sobre l’enemistat: – A ton enemic no montiplics son poder ne sa ira. – Fé ton enemic estrany als teus ulls e a tes orelles.

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat

El llibre de cavalleries, entre la fantasia i la realitat

[…L]a novel·la cavalleresca, escrita arreu d’Europa, [….] a Catalunya es projectà decididament cap a aventures mediterrànies. Els llibres de cavalleria són narracions en prosa, on el protagonista és un heroi de ficció, cavaller errant, que personifica els ideals cavallerescos de

Tagged with: , , , , , , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat

Ramon Llull, segons el Dr. Trueta

El Dr. Josep Trueta (1897-1977) és conegut mundialment sobretot arran dels seus treballs sobre el tractament de les ferides de guerra. Fou cap del Servei de Cirurgia durant la Guerra civil espanyola. Un cop acabada aquesta, es va exiliar a

Tagged with: , , ,
Arxivat a Cultura i Societat

La durada del període d’alletament

En tot aquell any que nasqué Blanquerna, altra vianda Alona no donà al seu fill sinó tan solament la llet, car per defalliment de fort digestió, los infants en lo primer any no poden coure ni digerir les viandes altres

Tagged with: , ,
Arxivat a Cultura i Societat

Cantava l’aucell en lo verger

Cantava l’aucell en lo verger de l’Amat. Vénc l’amic, qui dix a l’aucell: -Si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor, car en lo teu cant se representa a mos ulls mon Amat. Autor: Ramon Llull El fragment anterior

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat

Digues, foll: si et desamava ton Amat, què faries?

-Digues, foll: si et desamava ton Amat, què faries?-. Respòs, e dixit que amaria, per ço que no morís, com sia cosa que desamor sia mort, e amor sia vida. Ramon Llull El fragment anterior pertany al Llibre d’Amic e

Tagged with: , ,
Arxivat a Cultura i Societat