Arxiu del Blog

El termistor

En termistor és un component electrònic que es caracteritza per tenir una resistència elèctrica que varia en funció de la temperatura. Un augment de temperatura provoca en els de tipus PTC (“Positive Temperature Coefficient”) un augment de la resistència i

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia