Protecció contra sobretensions. El varistor

El varistor és un component electrònic que s’utilitza fonamentalment per protegir els circuits de sobretensions en el sistema de distribució elèctrica com les causades per avaries o per llamps.

Mentre la tensió que se li aplica no supera un determinat llindar, pràcticament es comporta com un aïllant però, quan la tensió supera aquest límit, es comporta pràcticament com un conductor.

Es disposa a l’entrada de la tensió del subministre al circuit, després del fusible, en paral·lel amb el circuit a alimentar, de manera que, quan la tensió supera un determinat valor, curtcircuita l’entada de tensió al circuit, fonent el fusible i protegint el circuit d’un excés de tensió que altrament podria destruir-lo.

El seu nom prové de les paraules resistor i variable. També és conegut com a VDR (“Voltage-Dependent Resistor”, resistor dependent del voltatge). Actualment, el tipus més comú de varistor és el denominat MOV (“Metal-Oxide Varistor”, varistor d’òxid metàl·lic).

De vegades mor en acte de servei, de manera que, quan el fusible s’ha fos, a part de canviar el fusible, abans de tornar a aplicar tensió, cal que es verifiqui l’estat del varistor per si estigués danyat i també calgués substituir-lo per assegurar que el circuit continuï estant protegit contra eventuals noves sobretensions. En alguns casos, un varistor avariat queda curtcircuitat i, si no es canvia, quan es torna a aplicar tensió al circuit, el fusible torna a fondre’s.

El tècnic, de vegades amb una simple inspecció visual pot detectar que el cos del component s’ha clivellat o s’ha cremat, però no sempre és fàcil determinar que el varistor està danyat. Pot, desconnectant-ne un dels seus dos terminals del circuit, amb un multímetre, verificar que no estigui curtcircuitat. En cas de dubte, el millor és canviar-lo.

Recordeu que, fins i tot un circuit desconnectat del corrent elèctric, pot emmagatzemar al seu interior tensions i corrents perilloses, per la qual cosa tan sols hauria de ser manipulat i reparat per personal tècnic qualificat per a aquesta mena de treballs.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: