Inductància i inèrcia

Adaptació d' "Inductance. SIPs", de Kc7fys, Flickr

Adaptació d’ “Inductance. SIPs”, de Kc7fys, Flickr

Quan, per un conductor, hi circula un corrent elèctric, al voltant del mateix es crea un camp magnètic, més o menys intens, en funció de la intensitat del corrent en qüestió.

Si es produeixen variacions en la intensitat del corrent que circula pel conductor, aquestes  provoquen les corresponents variacions en el la intensitat del camp magnètic al voltant del conductor. Aquestes variacions en la intensitat del camp magnètic al voltant del conductor indueixen, o provoquen, al seu torn, en el propi conductor, tensions elèctriques que tendeixen a compensar o impedir, almenys en part, les variacions de la intensitat del corrent esmentades.

L’efecte d’aquest camp magnètic sobre el corrent és, doncs, d’introduir una certa oposició al canvi, o inèrcia, en la intensitat del corrent elèctric que circula pel conductor, que s’oposarà a les variacions del mateix, de la mateixa manera que, com sabem, la massa introdueix una inèrcia que s’oposa a les variacions de la velocitat d’un objecte en moviment.

Si enrotllem el conductor en forma de bobina, produïm una concentració del camp magnètic esmentat en uns pocs centímetres i el fem localment més intens, augmentant l’esmentat efecte inercial sobre la intensitat del corrent circulant. Es pot augmentar encara més enrotllant la bobina sobre un nucli d’un material que tingui determinades propietats magnètiques,

D’una bobina que és capaç de crear, o induir, més flux magnètic per a una intensitat de corrent donada es diu que té més inductància. Les bobines també es coneixen amb el nom d’inductors.

A major inductància de la bobina, més inèrcia presenta a les variacions de la intensitat del corrent que hi circula.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Subscriviu-vos-hi gratuïtament i rebreu els nous articles al vostre correu!

RSS
RSS
A %d bloguers els agrada això: