Arxiu del Blog

Inductància i inèrcia

Quan, per un conductor, hi circula un corrent elèctric, al voltant del mateix es crea un camp magnètic, més o menys intens, en funció de la intensitat del corrent en qüestió. Si es produeixen variacions en la intensitat del corrent

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia