Arxiu del Blog

Melodies amb els circuits integrats UM66T

En aplicacions com capses de música o joguines, els circuit integrats de la sèrie UM66T ens permeten d’obtenir una melodia amb un mínim de components: el propi circuit integrat, una pila i un transductor piezoelèctric, com podem veure al vídeo

Tagged with: ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Circuits integrats ASIC

Quan es van començar a dissenyar i a fabricar circuits integrats, o xips, el alts costos associats al disseny i la fabricació dels mateixos tan sols podien amortitzar-se si se’n produïa i venia un gran nombre d’unitats idèntiques, per la

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia