Arxiu del Blog

Instruments electrònics bàsics

El llibre Instruments electrònics bàsics, del professor Ramon Pallàs, és una molt bona aproximació als instruments que podem trobar a la majoria de laboratoris i tallers d’electrònica (fonts d’alimentació, multímetres digitals, generadors de senyal, oscil·loscopis, freqüencímetres i mesuradors d’impedància), alhora

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El generador de funcions

A cap taller o laboratori d’electrònica d’un cert nivell no pot faltar pas l’equip que coneixem com a generador de funcions, o generador de senyal. Té per missió generar un senyal de referència amb les característiques requerides per al circuit

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’oscil·loscopi

Quan estem assajant un circuit electrònic al laboratori o al taller, en molts casos en tindrem prou amb un simple multímetre que ens en permeti mesurar els principals paràmetres com la tensió o el corrent en determinats punts del circuit.

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

La font d’alimentació de laboratori

La font d’alimentació de laboratori és un instrument essencial a qualsevol taller o laboratori d’electrònica d’un cert nivell i és la responsable de subministrar de forma estable, sense oscil·lacions ni sorolls elèctrics superposats, la tensió d’alimentació als diferents circuits electrònics

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El PC al laboratori d’electrònica i al taller

L’oscil·loscopi és un dels instruments de mesura essencials dels laboratoris d’electrònica i dels tallers de reparació d’equips electrònics, ja que permet veure i comprovar l’evolució temporal dels diferents senyals presents als circuits electrònics. Tradicionalment eren uns equips voluminosos com el

Tagged with: , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Subscriviu-vos-hi gratuïtament i rebreu els nous articles al vostre correu!

RSS
RSS