Arxiu del Blog

Com fer una soldadura perfecta

Soldar un component electrònic a una placa de circuit imprès no és difícil, però és convenient seguir una sèrie d’indicacions si volem obtenir soldadures fiables. Al vídeo següent, Soldadura de components electrònics, d’Informàtica PareColl, se’ns explica pas a pas com

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Els microcontroladors

Els microcontroladors són circuits integrats que s’utilitzen en dispositius i equips electrònics per a realitzar funcions de control i que incorporen al seu interior un processador, una memòria RAM de treball, una memòria que pot ser de tipus flash per

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El bus I²C

I²C (Inter-Integrated Circuit) és un bus de comunicacions sèrie que va desenvolupar Philips el 1982 per a les comunicacions entre els seus circuits integrats i que, més tard, va ser revisat i ampliat en diverses ocasions i adoptat per molts

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El generador de funcions

A cap taller o laboratori d’electrònica d’un cert nivell no pot faltar pas l’equip que coneixem com a generador de funcions, o generador de senyal. Té per missió generar un senyal de referència amb les característiques requerides per al circuit

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El termistor

En termistor és un component electrònic que es caracteritza per tenir una resistència elèctrica que varia en funció de la temperatura. Un augment de temperatura provoca en els de tipus PTC (“Positive Temperature Coefficient”) un augment de la resistència i

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El microfonisme

Hi ha determinats components electrònics que per les seves característiques constructives són susceptibles d’alterar els seus paràmetres elèctrics de funcionament si són sotmesos a cops o vibracions. És el cas, per exemple, de les bobines i els condensadors variables, en

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

App gratuïta ElectroDroid

Si treballeu amb temes relacionats amb l’electrònica, us pot ser d’utilitat l’app gratuïta i en català ElectroDroid. ElectroDroid ens ajuda amb temes com la identificació dels valors de components que utilitzen marcatge amb codi de colors, amb els càlculs més

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Els sistemes d’identificació RFID

Els sistemes d’identificació RFID (“Radio Frequency Identification”) es basen en la utilització d’etiquetes RFID o targetes RFID que contenen les dades d’identificació i que poden ser llegides mitjançant ones radioelèctriques amb el dispositiu adequat sense necessitat de contacte, des de

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’oscil·loscopi

Quan estem assajant un circuit electrònic al laboratori o al taller, en molts casos en tindrem prou amb un simple multímetre que ens en permeti mesurar els principals paràmetres com la tensió o el corrent en determinats punts del circuit.

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

La revolució de la vàlvula de buit

Tot i que avui en dia les vàlvules o tubs de buit com els que es poden veure a la imatge, corresponent a l’interior d’un antic receptor de ràdio dels anys 30, siguin uns components electrònics superats en la majoria

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia